Disclaimer

Ondanks dat we deze site zeer zorgvuldig hebben samengesteld en onderhouden, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Niemand kan aanspraak maken op levering op grond van informatie weergegeven op de website, terwijl in de winkel blijkt dat deze informatie niet juist of onvolledig is geweest. 

Aansprakelijkheid:
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.